Dekoder – Opis i zasada działania

Dekoder

Dekoderem nazywamy układ cyfrowy mający n wejść oraz k wyjść, przy czym k< 2n. Na wejściu dekodera podajemy zakodowany numer wyjścia, na którym ma się pojawić wyróżniony sygnał (0 lub 1). Na pozostałych wyjściach powinna się pokazać wartość przeciwna. Działa odwrotnie do kodera, tzn. zamienia kod binarny na jego reprezentację w postaci tylko jednego wybranego wyjścia. Przykładem układu dekodera może być bramka AND ponieważ aby uzyskać na wyjściu “1″ to na wejście muszą być podane same wartości “1″, takie wyjście jest nazwane jako “aktywne wyjście (1)”. Jeśli zamiast bramki AND damy bramę NAND to na wyjściu wynikiem tego otrzymamy “0″ wtedy gdy na wejściu będą podane same wartości “1″, takie wyjście jest nazwane jako “aktywne wyjście “0″.

Dekoder - Przykładowy układ scalony

Na obrazku przedstawiony jest układ scalony (dekoder) posiadający trzy wejścia A, B i C oraz 8 wyjść (0-7). Na wejściach znajduje się liczba 3 przedstawiona kodem binarnym. Liczba ta informuje o numerze wyjścia na którym ma znaleźć się sygnał wyróżniony. W tym przypadku na wyjściu trzecim m amy 0 dlatego pozostałe wyjścia przyjmują wartość przeciwną czyli 1.

Skopiuj adres wpisu:
Zwykły link
Strona HTML
Forum

1 Comment

GastsismbubGrudzień 8th, 2011 at 20:06

dobry poczatek

Leave a comment

Your comment