Karty graficzne – Opis, budowa, zasada działania, funkcje, technologie

Dwie karty GeForce pracujące w trybie SLI

Karta graficzna – karta rozszerzeń odpowiedzialna generowanie sygnału graficznego dla ekranu monitora. Podstawowym zadaniem karty graficznej jest odbiór i przetwarzanie otrzymywanych od komputera informacji o obrazie oraz odpowiednie wyświetlanie tegoż obrazu za pośrednictwem monitora.
Podział kart graficznych. Karty graficzne możemy podzielić na:
- Karty graficzne pracujące jako oddzielne układy – Można je wymieniać, są dużo szybsze od [...]

Systemy operacyjne – Opis, zadania, podział, budowa

System operacyjny (OS – Operating System) – Jest to oprogramowanie umożliwiające komunikację pomiędzy użytkownikiem a sprzętem komputerowym oraz tworzące środowisko do uruchamiania i pracy innych aplikacji. Do głównych zadań systemu operacyjnego (a dokładniej jego jądra) należy:
- Zarządzanie zasobami komputera: procesorem, pamięcią, urządzeniami peryferyjnymi (obsługa sprzętu oraz zapewnienie równolegle wykonywanym zadaniom jednolitego dostępu do sprzętu)
-  Planowanie oraz [...]

Karty dźwiękowe – Synteza dźwięku, rodzaje syntezy

Synteza dźwięku
Karty muzyczne nie tylko nagrywają i odtwarzają gotowe dźwięki, lecz również tworzą je samodzielnie za pomocą syntezatorów. Jeżeli nasza karta jest wyposażona w syntezator FM czy też WT, mamy, praktycznie rzecz biorąc, do czynienia z modułem brzmieniowym syntezatora muzycznego. Synteza dźwięku jest to proces, którego celem jest generowanie sygnału fonicznego (czyli dźwiękowego), oraz tworzenie [...]

Karty dźwiękowe – Budowa, zapis dźwięku cyfrowego

Karta dźwiękowa jest to karta rozszerzeń umożliwiająca przetwarzanie dźwięku w komputerze. Sygnał dźwiękowy jest sygnałem analogowym więc nie może być zapisany na dysku twardym. Jednym z zadań karty dźwiękowej jest zmiana sygnału analogowego na cyfrowy przy pomocy przetwornika A/C.  Przetwarzanie analogowo-cyfrowe (A/C) składa się z czterech podstawowych procesów:
1. Próbkowania
2. Kwantyzacji
3. Kodowania
4. Zapisywania

Próbkowanie

Sygnał analogowy jest ciągły, [...]

Dekoder – Opis i zasada działania

Dekoder
Dekoderem nazywamy układ cyfrowy mający n wejść oraz k wyjść, przy czym k< 2n. Na wejściu dekodera podajemy zakodowany numer wyjścia, na którym ma się pojawić wyróżniony sygnał (0 lub 1). Na pozostałych wyjściach powinna się pokazać wartość przeciwna. Działa odwrotnie do kodera, tzn. zamienia kod binarny na jego reprezentację w postaci tylko jednego wybranego wyjścia. Przykładem układu dekodera [...]